0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari d'inscripció sessió CommonsCloud

Si vols participar en una sessió del CommonsCloud, omple el següent formulari. Aquestes sessions han rebut el suport de l'Ajuntament de Barcelona i per tant ens demanen compartir les dades de participants amb Barcelona Activa.
Hi ha 7 preguntes en aquesta enquesta.

La participació en les activitats del CommonsCloud implica l’acceptació de les següents condicions. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a finalitats vinculades a la realització dels serveis i activitats CommonsCloud. Aquest és un projecte col·lectiu coordinat per la cooperativa femProcomuns SCCL i en col·laboració amb l’Aliança CommonsCloud. Part de les activitats han rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona lo qual requereix la cessió de les dades de participants a Barcelona Activa. El servei de formularis.commonscloud.coop és co-produit amb l’empresa alemanya LimeSurvey GmbH, part de la comunitat del programari lliure LimeSurvey. En cas de dubtes, contacta suport@commonscloud.coop.