0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Qüestionari d'avaluació del taller CommonsCloud

Aquest qüestionari ens ajudarà a millorar els tallers formatius de CommoncCloud.

Si us plau, respon a les preguntes següents (5min aprox).

Hi ha 7 preguntes en aquesta enquesta.